Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras

Kurčiųjų tikroji kultūra yra ženklų kalba. Lietuvių kalba jiems leidžia objektyviai aprašyti tai, ką jie nori išreikšti. Gestai – žodžių šokis erdvėje, tai jų jausmai, jų poezija, jų vidinis pasaulis, jų tikrasis stilius. Tai kurčiųjų pirmoji ir pagrindinė kalba, kuri jiems leidžia būti bendraujančiais žmonėmis. Jos niekada nieks neatims iš kurčiųjų ir kaip visos kalbos bus vartojamos be diskriminacijos, kad tarnautų GYVENIMUI.

Gestų kalbos vertėjas – tiltas jungiantis girdinčiųjų ir kurčiųjų pasaulius. Vertėjai paslaugas teikia ne tik kurtiesiems, nepamirškime, kad susikalbėti su kurčiaisiais nori ir girdintieji.

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – teikti gestų kalbos vertimo paslaugas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse ir gerinti informacijos prieinamumą kurtiesiems. Centras įkurtas 2004 m. gruodžio 3 d.