Mūsų naujienos

Pagalbos kreipimosi sistema GPIS 112

22

Sau

Kaip naudotis „Pagalbos kreipimosi sistema GPIS 112“ (su vertimu į gestų kalbą) galima naudoti kaip mokamaja priemone su paaiskinimais gestu kalba.