KLAIPĖDOS VERTĖJAMS – MODERNUS CENTRAS

2015-03-31

Jau nuo kovo pradžios kurtieji klientai, atėję į Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centrą, atsiduria jaukiose, dar tebekvepiančiose dažais patalpose, esančiose Klaipėdos „Vitės“ mokyklos trečio aukšto dalyje. Naujuoju adresu – Švyturio 2 - atvykę klientai aptarnaujami kiek kitaip, nei anksčiau. Kol kas dar tik pradžia, bet jau klientai supažindinami su pasikeitusia centro tvarka, prie kurios pratinasi ir pačios centro darbuotojos. Pasak įstaigos vadovės Nijolės Kaubrienės, šis modelis nusižiūrėtas ir nuspręstas taikyti Lietuvoje, kai vertėjų atstovai lankėsi pas savo kolegas Švedijoje. Ten įspūdį paliko kruopščiai suplanuotas vertėjų darbas, atsakingas kitų institucijų požiūris į vertimo kokybę (pvz. visada pateikiama iš anksto vertimo medžiaga, kuo Lietuvos vertėjos negali pasidžiaugti ir tinkamai bei kokybiškai pasiruošti darbui), puikios darbo sąlygos. Kai didžiųjų Lietuvos miestų gestų kalbos centrų vadovai (išskyrus Vilniaus) rašė projektus dėl centrų modernizavimo ir atnaujinimo, vieningai numatyta remtis ir keistis, dalį idėjų pasiskolinus iš švedų kolegų patirties.

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras, pasirašė trišalę sutartį dėl projekto „Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro infrastruktūros plėtra“ finansavimo ir administravimo su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir VšĮ Centrine projektų administravimo agentūra. Šis projektas vykdomas Europos regioninės plėtros fondo ir LR vastybės biudžeto lėšomis, pagal 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę „Paslaugas, tarp jų socialinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“. Šio projekto vertė – iki 1 201 000 lt. (apie 350 tūkst.eur). Įgyvendinimo terminas numatytas iki 2015 m. liepos 1d. Analogiškus projektus sėkmingai įgyvendinti baigia ir Panevėžio bei Šiaulių gestų kalbos vertėjų centrai. Siekta gerinti vertimo paslaugų kokybę, didinti operatyvumą, vykdant užsakymus, atsiras didesnės galimybės vertėjams tobulėti žinių ir vertimo kokybės aspektu.

Projektas jau eina į pabaigą, tačiau jo rezultatais galima pradėti džiaugtis dabar. Modernus centras susideda iš kelių dalių: administracijos zona, gestų kalbos vertėjų darbo ir poilsio zona, 10 vietų moderni mokymų klasė (šiuo metu beliko užbaigti šios klasės aprūpinimą naujausia kompiuterine technika) bei trys kabinos, skirtos individualiam vertėjo bei kliento pokalbiui. Įstaigos vadovė labiausiai džiaugiasi ir daugiausiai naudos savo darbuotojams tikisi iš mokymų klasės. Šioje patalpoje numatyta organizuoti video mokymus, vaizdo konferencijas, vesti šviečiamuosius seminarus ne tik centro darbuotojams, bet ir klientams, girdinčiųjų visuomenei, tikslinėms grupėms (pvz. medikams, mokytojams, studentams ir pan.). Planuojama kurti mokomuosius video siužetus ar reportažus, skleisti informaciją apie gestų kalbą ir vertėjų paslaugas, tobulinti gestų kalbos vertėjų kvalifikaciją. Technologijos, kurios bus nupirktos ir sumontuotos mokymų klasėje ir šalia esančioje montažinėje, suteiks galimybių įvairiai ir įdomiai veiklai, svarbu, kad patys darbuotojai nestokotų idėjų ir nebijotų jas įgyvendinti.

Įėjus į vidų, pirmiausiai susitinkama su registratore, kuri priima pirminę informaciją, išsiaiškina, į kokį vertėją norima kreiptis. Po to iškviečiamas pageidaujamas ar pasiūlytas vertėjas, kuris kartu su klientu eina į specialią, konfidencialiems pokalbiams skirtą kabiną, kur klientas gali nebijoti pašalinių stebėtojų. Tokių kabinų centre yra trys. Jei jos visos užimtos, kiti atėjusieji galės palaukti ant minkštasuolių laukiamojoje zonoje. Pirmieji klientai jautėsi kiek neįprastai, šiek tiek trikdė kitokia tvarka. Pasak vertėjų, skiriasi jaunųjų ir vyresnio amžiaus kurčiųjų interesai ir požiūriai. Jaunimas, visada skubantis, bėgantis, džiaugiasi, kad gali greitai, be pašalinių akių, susitvarkyti reikalus ir ramiai palikti centrą, kai tuo tarpu vyresnioji karta, ramesnė, santūresnė, labiau norėtų pabendrauti ilgiau, pasilabinti su kitais vertėjais, pakalbėti ir aptarti naujienas ar tiesiog pabūti centre.

Atsinaujinęs ir modernus Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras siekia ne tik tobulinti ir plėsti teikiamas gestų kalbos vertimo paslaugas, bet ir planuoja didinti esamą darbuotojų skaičių, kadangi turimos galimybės verčia labiau pasitempti, didinti priimamų užsakymų skaičių, daugiau bendradarbiauti su kitomis įstaigomis, tobulinti vertėjų profesinius ir asmeninius įgūdžius. Svarbu ne tik suteikti darbuotojams puikias darbo sąlygas, bet ir rūpintis jų asmeniniu bei profesiniu tobulėjimu, kas numatoma tolesnėje centro veikloje. Tik augantis, siekiantis kelti kvalifikaciją, besidomintis savo darbo naujovėmis ir jas pritaikantis darbinėje veikloje – tokį vertėją galime vadinti profesionalu.

Kristina Rimkienė

Grįžti į naujienų sąrašą