Konferencija "Gestų kalba - vertimas - įžvalgos"

2017-03-21

Kovo 17 d. Šiauliuose, Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos (LGKVA) inicijuota konferencija „Gestų kalba – vertimas – įžvalgos“. 

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo ir Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos, Surdologijos centro bei Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrų atstovai ir darbuotojai.

Vienas pagrindinių konferencijos tikslų buvo su savo kolegomis pasidalinti patirtimi, darbais, bei įžvalgomis apie gestų kalbos vertėjo darbą, išsakyti pastebėjimus apie kliūtis, su kuriomis susiduria vertėjai. Džiugu, kad dauguma vertėjų patirčių konferencijos metu buvo tik geros. Žinoma, kalbėta ir apie kliūtis, su kuriomis vertėjas dažnai susiduria savo darbe. Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) viceprezidentas Kęstutis Vaišnora atkreipė dėmesį į tai, jog vertimas iš lietuvių gestų kalbos į lietuvių kalbą yra įkandamas ne visoms vertėjoms, jis taip pat aptarė ateities planus ir tolimesnį bendradarbiavimą su LGKVA, pabrėždamas, jog: „Lietuvos Kurčiųjų draugija mato vertėjų darbą 24 val. per parą“.

Anot LKD viceprezidento, vertėjų poreikis tik didėja, tam pritarė ir Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos (LKJA) prezidentė Erika Jočytė. Savo pranešime ji aptarė apklausų rezultatus, kurie įrodo, jog kurčiajam jaunimui neišvengiamai reikia vertėjų. Ji išskyrė, kur ir kada dažniausiai vertėjai yra reikalingi.

Lietuva sparčiai tobulėja, o vertimo paslaugos sudėtingėja. Tai, kas galbūt yra įprasta Europoje, mums yra visiškai nauja. Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjos Laima Palskytė, Virga Rimkuvienė ir Simona Rimkutė atkreipė dėmesį į šiuo metu Lietuvos kultūros sostine esančią Klaipėdą. Čia pradedami versti renginiai, spektakliai, vertėjai įtraukiami skleidžiant žinią apie lietuvių gestų kalbą ir vertėjo specialybę. Kolegės pasidalino savo vertimo patirtimi, bei padarė išvadas, jog itin svarbu, kad pasitarimuose organizaciniais klausimais dalyvautų ir pats vertėjas, taip būtų galima išvengti nesklandumų renginio metu. Savo darbo patirtis, kiek platesniu - Europos mastu pristatė ir Kauno, Panevėžio bei Vilniaus apskričių gestų kalbos vertėjų centrai. Pranešimuose buvo pristatomos vertėjų patirtys Europos parlamente ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitete Ženevoje.

Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro pavaduotojas, LGKVA narys, LKD valdybos narys Arūnas Bražinskas, pristatė „efsliDI“ ir „Efsli“ - kuo šios organizacijos skiriasi ir kas jas vienija. Be visos šios informacijos, papasakojo apie komandiruotę Graikijoje ir 3 dienų konferencijų, bei seminarų tikslą. Seminarų metu buvo kalbama apie kurčiojo ir girdinčiojo vertėjų darbą komandoje.

Tai, kad kiekvienas vertėjas turi nuolat tobulėti, žino kiekvienas.  Apie savo patirtį, tai,  ką išmoko ir suprato Latvijoje vykusiame Liz Scott Gibson seminare „Gestų kalbos vertėjai ir profesionalumas“ pasakojo Šiaulių apskrities gestų kalbos centro vertėjos. Surdologijos centro direktorė Jolanta Radzevič pranešime „Gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimas: vakar, šiandien ir rytoj“ informavo apie vertėjų tobulinimąsi Lietuvoje. Vertėjo darbą ir kurčiųjų gyvenimo ypatumus Europoje aptarė Kauno apskrities gestų kalbos vertėjas Vytautas Valiauga. Nors pranešimo pabaigoje jis džiaugėsi, kad Lietuva nėra tokia valstybė, kaip Italija, kurioje gestų kalba nėra pripažinta, bet visgi atkreipė dėmesį, kad Lietuvai dar yra kur tobulėti, gerinant informacijos prieinamumą ir kurčiųjų gyvenimo kokybę.

Konferencijos metu buvo pabrėžtos ne tik naujos vertėjų patirtys, tobulėjimas ir kliūtys, su kuriomis kasdien susiduriama. Konferencija taip pat parodė, kaip svarbu LGKVA palaikyti ryšį ir bendradarbiavimą su LKD ir LKJO.

Parengė: Marija Vilkaitė

Grįžti į naujienų sąrašą