LIETUVOS GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMAS - KONFERENCIJA

2016-06-01

2016 m. gegužės 30 dieną Kaune, Vytauto Didžiojo Universitete vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas, kurio metu buvo renkama prezidentė, asociacijos valdyba bei revizijos komisija, taip pat skaitomi vertėjų centrų atstovų pranešimai.

Konferencijos sveikinimo žodį tarė LR Seimo narė Raminta Popovienė.

Lietuvos gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidento rinkimuose buvo dvi kandidatės, tai Ramunė Leonavičienė ir Karina Tamulevičiūtė. Surinkus nemažą persvarą balsų prezidente tapo Ramunė Leonavičienė.

Naujai išrinkti Asociacijos valdybos nariai

Revizijos komisija

Konferencijoje buvo skaitomi penki pranešimai iš visų Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrų. Mūsų centro vertėjos Virga Rimkuvienė ir Violeta Galdikienė skaitė pranešimą tema: ,, ĮSPŪDŽIAI IŠ EFSLI 2015 KONFERENCIJOS VARŠUVOJE“.

Konferencijoje vertėjauti padėjo mūsu centro vertėjos: Laima Palskytė ir Dagmara Jacevič.

Grįžti į naujienų sąrašą