Projektas ,,Seimas gyvai: viena diena su LR Seimo nariu“

2015-10-05

2015m. rugsėjo 30d. LR Seime vyko projektas ,,Seimas gyvai: viena diena su LR Seimo nariu“, skirtas Tarptautinei kurčiųjų dienai paminėti. Projekto tikslas: atkreipti dėmesį į dažnai nepastebimą negalią – klausos sutrikimus – atskleisti būdus kaip padėti kurtiems ir girdintiems tapti lygiaverčiais visuomenės nariais, sudaryti galimybę Lietuvos jaunimo kurčiųjų draugijos asociacijos nariams ir jaunimui, turintiems klausos negalią, susipažinti su LR Seimo veikla, LR Seimo nario darbu. Tą dieną praktikantas, t.y. Jaunimo kurčiųjų asociacijos narys, kartu su gestų kalbos vertėju, turėjo praktikos vadovą, t.y. Seimo narį. Kartu su Seimo nariu praktikantas dalyvavo tą dieną vykstančiuose komitetų, komisijų posėdžiuose, pasitarimuose, kituose renginiuose ir darbuose, realiai prisidėjo prie Seimo nario vykdomo darbo. Tokiu būdu praktikantas greta turimos patirties įgavo darbinės patirties, susipažino su Seimo nariu ir jo darbais. Praktika buvo atliekama LR Socialdemokratų frakcijoje.

Praktikantų kvietimą dalyvauti projekte organizavo Lietuvos jaunimo kurčiųjų asociacija. Seimo nariui, sutikusiam dalyvauti projekte, buvo priskirtas vienas praktikantas ir gestų kalbos vertėjas. Iš Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro dalyvavo trys gestų kalbos vertėjos Simona Rimkutė, Violeta Galdikienė ir Virga Rimkuvienė. Joms priskirti praktikantai buvo iš Klaipėdos Simas Stanys ir Giedrius Jovaiša, bei iš Palangos Rokas Koveckis. Vertėjos tą dieną leido su Seimo nariais: Albinu Mitrulevičiumi, Kazimieru Grybausku ir Irena Šiauliene. Su Seimo nariu Benediktu Juodka praktiką atliko neprigirdinti Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėja Ramunė Triušytė.

Projektą organizavo: Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Lietuvos jaunimo kurčiųjų asociacija. Projekto globėja LR Seimo narė Raminta Popovienė.

Grįžti į naujienų sąrašą