Teisinė informacija

2019 m. kovo 15 d. „KLAIPĖDOS, PANEVĖŽIO, ŠIAULIŲ IR VILNIAUS APSKRIČIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ CENTRŲ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS“

2010 m. Soc. min. įsakymas „Dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“

2010 m. Soc. min. įsakymas „Dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigų sąrašo patvirtinimo pakeitimo“

2010 m. LRV nutarimo redakcija „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010 - 2012 m. programos patvirtinimo“

2010 m. „Dėl nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2003 - 2012 m. programos pakeitimo“

2010 - 2012 m. „Neįgaliųjų programos įgyvendinimo priemonių planas“

2009 m. LRV nutarimas „Dėl lietuvių Gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugu teikimo 2009 - 2012 m. programos patvirtinimo“

2007 m. SMM įsakymas „Dėl dvikalbinio kurčiųjų ugdymo sampratos patvirtinimo“

2005 m. LRV nutarimas „Dėl lietuviu Gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugu teikimo 2005 - 2008 m. programos patvirtinimo“

2005 - 2008 m. Gestų kalbos vartojimo programos vertimas (rus.)

2004 m. programos įgyvendinimo priedas

2004 m. „Dėl valstybinės gestų kalbos vartojimo programos 2004 m. įgyvendinimo“

2002 m. LRV nutarimas „Dėl nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos“. 2003 - 2012 m. programos patvirtinimo

2002 m. LRV nutarimas „Dėl nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos“. 2003 - 2012 m. programa ( rus.)

1998 m. „Dėl valstybinės gestų kalbos programos patvirtinimo“

1995 m. LRV nutarimas „Dėl kurčiųjų gestų kalbos pripažinimo“

1995 m. LRV nutarimas „Dėl kurčiųjų gestų kalbos pripažinimo“ (rus.)

1991 m. LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (2005 m. redakcija)